مشاور خلاقیت – سوابق آموزشی

دبیر رسمی آموزش و پرورش ناحیه۳ اصفهان و مشاور خلاقیت

سابقه تدریس در دانشکده مهاجر و سروش

سابقه تدریس در تربیعت معلم 

سابقه تدریس در دانشگاه های غیر انتفاعی اشرفی اصفهانی و سپاهان

سابقه تدریس در مدارس استعداد های درخشان ( تیزهوشان ) اصفهان و مشاور خلاقیت از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۹۴

سابقه تدریس در هنرستان های فنی خوارزمی ، ابوذر ، شهید منتظری و کار و دانش آرام

سابقه ۲ سال عضویت و یکسال سرگروه رایانه استان اصفهان

دبیر کامپیوتر و مسئول فناوری مدارس خارج از کشور – مشاور خلاقیت ( سوریه ، لبنان ، اردن ) به مدت ۳ سال از سال ۱۳۸۲

آموزش رباتیک در آموزشگاه فنی و حرفه ای و پژوهشسراهای اصفهان

 آموزش رباتیک و خلاقیت در گروه های آموزش حرفه و فن نواحی ۱ ، ۲ ، ۳ 

آموزش خلاقیت و کاشیکاری به مربیان حدود ۲۰۰ مهدمشاور خلاقیت و